Kontakt

Cech Rzemiosł Różnych w Koszalinie

ul. Moniuszki 2
75-557 Koszalin

NIP : 6690503991
Regon : 000757134
KRS : 0000048485

tel. +48 94 34 04 345
fax. +48 94 34 04 346
e-mail: crr-koszalin@poczta.internetdsl.pl